Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Профил "Хуманитарни науки"

Профил „Хуманитарни науки“ включва две направления – Български език и литература и История и цивилизации или География. Учениците в двете направления изучават интензивно английски език.

Подготовката в профил „Хуманитарни науки“ се осъществява с иновативни учебни практики, което дава възможност на възпитаниците да постигат успехи и да бъдат носители на престижни награди от национални конкурси в областта на хуманитаристиката, както и да  бъдат конкурентоспособни в продължаващо висше учебно заведение.

Учениците развиват уменията, знанията и компетенциите си и продължават образованието си в престижни български и чуждестранни университети, които подготвят професионални специалисти в следните области:

 • образование;
 • международни отношения и превод;
 • бизнес комуникации;
 • туризъм;
 • медии;
 • връзки с обществеността;
 • маркетингови комуникации;
 • културен живот;
 • неправителствен сектор;
 • обработка на информация в секторите информационни технологии, сигурност, държавна администрация;
 • изследователски занимания.

Възпитаниците на училището имат възможност да посещават множество извънкласни дейности, свързани с науката, културата, изкуствата и спорта. В подкрепа на тяхното бъдещо професионално развитие в областта на обществените и хуманитарни науки могат да развиват потенциала си в клубовете „Журналистика и дебати“ (училищен вестник), „Любословие“, „Родна реч“, интернет телевизия „24 кадъра в секунда“ и „Уеб междучасие“, „Екология“, „Млад екскурзовод“.

       СУ „Бачо Киро“ разполага с модерна материална база, включваща 3 оборудвани компютърни кабинета (предстои оборудването на STEM кабинет и фотостудио), съвременен библиотечно-информационен център, печатна база и работилница за идеи.