Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Специалност „Приложно програмиране“

Прием след VІІ клас – с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение – 5 години

Степен на професионална квалификация  – III-та

Образование – Средно

Специалност № 4810301 „Приложно програмиране“

Професия № 481030 „Приложен програмист“

Професионално направление № 481 „Компютърни науки“

  • Придобиват се знания, умения и компетентности за работа с компютри, мобилни устройства, операционни системи, езици за програмиране, технически средства за печат, графика и анимация.
  • Придобиват умения за архивиране на данни, диагностика и отстраняване на компютърни вируси.
  • Усвояват работата с интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, като могат да създават програмни продукти с обектно ориентирани езици, могат да създават, поддържат и администрират бази от данни в WWW и интернет, могат да създават WEB съдържание по зададен продукт.
  • Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

IT секторът предлага постоянни възможности за развитие за един приложен програмист, като израстване, трупане на знания и опит в различни бизнес сфери, с различни езици за програмиране и технологични платформи.

СВОБОДА И ГЪВКАВОСТ

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

РАЗНООБРАЗНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Секторът на информационните технологии и дигитализацията предлагат разнообразни сфери за развитие и много възможност за хора с различни интереси и насоченост.

ГОЛЯМО ТЪРСЕНЕ

Специалистите от IT средите са сред най-търсените и високоплатени кадри на пазара на труда, а секторът е един от най-перспектвните и бързо развиващите се.

КРЕАТИВНОСТ

Креативният процес е неизменна част от приложното програмиране, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми, комуникация и работа в екип.

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Професията на програмиста дава възможност за работа в полза на обществото и с принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях. Програмистите имат висок стандарт на живот.