Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Покана за участие в квалификационна дейност за педагогически специалисти

фев. 21, 2023

Уважаеми колеги, имате възможност да участвате в квалификационна дейност на тема: „The challenge: Symbiosis between face-to-face and online learning”, по проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000068633 по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, довор № КА122-SCH-189-1 от 26.01.2023 г.

Предвидено е в квалификацията да участва 3-ма педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени.

 

Критерии за участие:

– свободно владеене на английски език;

– учителите да бъдат ентусиазирани при прилагане на научените методи, подходи и добри практики за повишаване на резултатите на учениците от смесеното обучение;

Моля, всички желаещи колеги да представят мотивирано заявление при административния секретар или на имейла на училището до 24.02.2023 г. /петък/.

Очакванията са кандидатите да показват: трайни интереси в областта на усвояването на нови методи на преподаване, висока мотивация за повишаване на квалификацията, добра комуникация и работа в екип. Желаещите учители трябва също да покажат мотивация и готовност за предварителна подготовка за курса, както и в дейностите по разпространение на резултатите по проекта.

Квалификационният курс ще се осъществи по време на лятната ваканция.

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

Поради липса на достатъчен брой кандидатури за участие в курса срокът се удължава до 17.03.2023 г. /петък/.