Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

фев. 22, 2023