Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2023/2024 г.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2023/2024 г.

Във връзка с кандидатстването по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и с решение на Педагогическия съвет, СУ „Бачо Киро“ обявява, че през учебната 2023/2024 г. ще сформира групи и отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното и танцовото изкуство и в...