Квалификационен курс в град Валенсия

окт. 18, 2023

През м. юли 2023 г. трима учители от СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени участваха  в квалификационен курс „Смесеното обучение: Свързване на дистанционно и присъствено обучение“, организиран от Европас академи в гр. Валенсия, Испания. Мобилността се осъществи благодарение на спечелен проект: № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000068633/09.08.2022 г. от училището по Ключова дейност1 от програма „Еразъм+“: „Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение“.

По време на обучението се представиха техники, подходи, инструменти и игри, за това как смесеното обучене може да помогне на учениците да развият компетенции като автономност, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за собствена ефективност. Например: обучение, базирано на задачи, проектно базирано обучение; инструменти (Zoom, Google  Meet. Wondershare, Flipgrid, BlueJeans, Vimeo); игри „Кой иска да стане милионер?“; образователни платформи – Brainscape, Dinantia, ClassDojo, Alexia и др.

Освен това се показаха и електронни приложения за преподаване ( ThingLink, Edpuzzle, Padlet, Loom, OBS – open broadcaster software, Trello) и др.