Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Посещение в Центъра за превенция и спорт

Посещение в Центъра за превенция и спорт

На 05, 06 и 07.11.2019 година първи и втори клас посетиха Центъра за превенция и спорт. Инспектор Петко Атанасов запозна първокласниците и второкласниците с безопасното движение по пътищата и безопасното им поведение при общуване с непознати. С голям интерес учениците...
29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ОСНОВНИ АСПЕКТИ ОТ БЕЗОПАСНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ !!!   ПОСТАВЯНЕ НА БЕЗОПАСНИ КОЛАНИ   !!! !!!   БЕЗОПАСНО ПРИДВИЖВАНЕ НА ПЕШЕХОДЦИ   !!! !!!   НЕДОПУСКАНЕ НА РАЗСЕЙВАНЕ ОТ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ   !!! !!!   СПАЗВАНЕ НА ДОПУСТИМАТА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ  ...