Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение

ное. 10, 2023

Проект „Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение“ – „The challenge: Symbiosis between face-to-face and online learning”, по проект № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000068633 по Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“, договор № КА122-SCH-189-1 от 26.01.2023 г.

                                                                                                 

Срок на изпълнение: 01.06.2022 до 30.11.2023 г.

Основна цел на проекта е усвояване на практики за ефективност на преподаването и ученето при провеждане на смесеното обучение – редуване на дистанционно обучение в електронна среда с присъствено обучение или успоредно използване на присъствено и онлайн обучение.

Очакваме участниците да споделят новопридобитите знания и опит с останалите колеги.

Усвоените практики за ефективност на преподаването и ученето при провеждане на смесеното обучение ще допринесат за подобряване на дисциплината в часовете и по-активно включване на учениците в образователния процес. Участниците в курса ще усвоят практически умения за начина по който смесеното обучение може да помогне на учениците да развият компетентности като автономност, умение за решаване на проблеми, критическо мислене, както и чувството на ефективност. Ще могат активно да проучат разнообразието от полезни, безплатни цифрови инструменти и да осъзнаят, че те могат да им бъдат ценен помощник при постигането на специфичните цели на обучение по различните предмети. Ще предложат примерни дейности, които ефективно да интегрират дистанционното и присъственото обучение, „традиционните“ ресурси и технологичните такива, както и добри практики за едно ефективно управление на училището по време на онлайн обучението. Занятията са практически и включват следните теми: онлайн среди за обучение, правление на виртуална класна стая; визуални инструменти и видеа; обърнатата класна стая, планиране на “обърнати“ дейности; приложения за учене; игри и викторини; сътрудничество и дискусия онлайн; избиране на смесени добри практики; планиране на смесени модули или уроци; споделяне на идеи с колеги.

 

През м. юли 2023 г. трима учители от СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени участваха  в квалификационен курс „Смесеното обучение: Свързване на дистанционно и присъствено обучение“, организиран от „Европас академи“ в гр. Валенсия, Испания. Мобилността се осъществи благодарение на спечелен проект: № 2022-1-BG01-KA122-SCH-000068633/09.08.2022 г. от училището по Ключова дейност1 от програма „Еразъм+“: „Предизвикателството: Симбиозата между присъствено и онлайн обучение“.

По време на обучението се представиха техники, подходи, инструменти и игри, за това как смесеното обучене може да помогне на учениците да развият компетенции като автономност, решаване на проблеми, критично мислене, както и чувство за собствена ефективност. Например: обучение, базирано на задачи, проектно базирано обучение; инструменти (Zoom, Google  Meet. Wondershare, Flipgrid, BlueJeans, Vimeo); игри „Кой иска да стане милионер?“; образователни платформи – Brainscape, Dinantia, ClassDojo, Alexia и др.

Освен това се показаха и електронни приложения за преподаване ( ThingLink, Edpuzzle, Padlet, Loom, OBS – open broadcaster software, Trello) и др.