Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Училището спечели проект по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

ян. 9, 2024

Проектът с № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000147465 е в областта на училищното образование на тема: „Екологичното образование – гаранция за по-добро бъдеще на идните поколения“. Целите на проекта са да се усвоят практики и методи за формиране на екологично мислене и уважение към околната среда у нашите ученици и формиране на знания и умения за живот с фокус към здравното образование, здравословното хранене и двигателнатата активност у учениците. За да бъдат постигнати тези цели, трима учители от нашето училище ще участват в квалификационен курс на тема: „Грижи за климата: Образование за по-добра околна среда“. Стойността на проекта е 9300 евро.

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР ЗА МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +