Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

ян. 12, 2024

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+ е в областта на професионалното образование на тема: „Графичният дизайн и дигитализацията на образованието“. Целите на проекта са: надграждане на професионалните компетентности, подобряване на чуждоезиковите компетентности, подобряване на социализацията и меките умения, приобщаване към социално-културните европейски ценности и адаптиране на учебния процес към дигитализирана среда за обучение по европейски модел. За постигането им четирима преподаватели и група от петнадесет ученици, придружавани от двама учители от училище, ще участват в квалификационни курсове в Шкойдиц, Германия, където преподавателите ще бъдат обучавани по програма „Дигитализация на професионалното образование и обучение в Германия“, а учениците  – по програма „Фото/графичен дизайн“. Стойността на проекта е 49192 евро.

В допълнение на това училището получи акредитация по КД1  от програмата Еразъм+ в областта на училищното образование.

Заявление

Покана за участие в квалификационна дейност за педагогически специалисти

За участие на ученици в МЕЖДУНАРОДНА МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +:
 
За участие в квалификационна дейност на тема: „ГРАФИЧНИЯТ ДИЗАЙН И ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО„: