Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Онлайн среща между ученици в гимназиален етап и Иво Добрев

мар. 6, 2024

На 06.03. се проведе онлайн среща между ученици в гимназиален етап и Иво Добрев, изследовател към Университета в Цюрих, Швейцария и бивш възпитаник на Гимназията. Г-н Добрев запозна учениците с проектите по които работи в областта на мехатрониката, програмирането и анализите на бази данни. За час ги пренесе в областта на сложните технологии и показа как науката помага на медицината.
От тази учебна година г-н Добрев учреди награда в размер на 2000 лева, която ще бъде насочена за развиване на интересите на учениците извън училище, чрез включването им в различни курсове, семири, лагери и др.
Сърдечни благодарности на г-н Добрев за споделеното време и знания! Надяваме се срещата да бъде мотивираща на нашите ученици и да им покаже, че мечтите нямат граници.