Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Заслужена награда да млади гвардейци от СУ „Бачо Киро“

мар. 21, 2024

Емил Миленов Валентинов и Ивона Цветанова Иванова, ученици от 12. б клас, специалност „Хуманитарни науки”, са наградени  за участието и отличното представяне в изявите на ХII  ученически гвардейски отряд на СУ „Бачо Киро“ в гр. Павликени. Те  са включени в менторската програма „Младежите на България и Черна гора – мост на нови възможности“, реализирана от Асоциация „Докосни дъга“ и Сдружение „Младежки гвардейски отряди“.

Двамата дванадесетокласници ще имат възможността да вземат участие в организирано посещение на Република Черна гора, което ще се проведе  на  3-7 април 2024 г.,  благодарение на финансовата подкрепа  на Община Павликени   и екипа на СУ „Бачо Киро”. Наградата за командира на гвардейския отряд, Емил Валентинов, е осигурена от Община Павликени, а наградата на Ивона Иванова е присъдена със Заповед № РД-06-1400 от 15.03.2024 г. на Директора на СУ “Бачо Киро“, на основание чл. 259, ал. 1, т. 20 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие, във връзка с чл. 184, ал.4 от Закона за предучилищното и училищно образование, и решение на Педагогически съвет – Протокол 9 от 13.03.2024 г.

Благодарим на кмета на Община Павликени, инж. Емануил Манолов, който за пореден път застава зад наши благородни инициативи!