Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Обучение за родители на тема „Медийна грамотност“

мар. 28, 2024