Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Ден на ученическото самоуправление

май 13, 2024

На 9 май се проведе ежегодният Ден на ученическото самоуправление.
Десетки ученици заместиха своите любими учители и преподаваха на съучениците си.
Длъжностите с ръководни и непедагогически функции заеха: Моника Василева от 10.б клас като директор, Даяна Милкова и Кристина Данаилова от 7.в клас като заместник-директори, Радослав Занков от 10.б клас като педагогически съветник, Цветина Дамянова от 8. а клас и Моника Букова от 10.б клас като счетоводител и главен счетоводител, Мария Костова от 11.a клас като библиотекар, Светомира Венева и Цвета Цвяткова от 7.a клас като административен секретар и касиер.
За поредна година този ден поражда у учениците вълнение и радост, дарявайки ги с ценен опит и знания. Каним всички ученици да се включат активно и догодина!
Организацията беше подготвена от членовете на Ученическия съвет, под ръководството на г-н Неделчев.