Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Отбелязахме Патронния празник на СУ “Бачо Киро”.

май 16, 2024

Тържествената програма започна с награждаването на ученици и учители, които са постигнали успехи на общинско, областно и национално ниво. Наградата “Бачо Киро” бе присъдена на:
• г-жа Калина Колева, старши учител по информатика и ИТ – в категория „Педагогически специалисти“
• Емил Валентинов, ученик от 12.б клас – в категория „Ученици“
• Радка Лазарова, библиотекар – в категория „Непедагогически персонал”
• Елена Христова, директор на Исторически музей гр. Павликени – в категория „Училищни партньори“
• Петя Филипова – зам. директор по учебната дейност – в категория „Педагогически специалисти с ръководни функции“.
С “Наградата на Директора” бяха удостоени г-жа Галя Георгиева и Мажоретния състав към СУ „Бачо Киро“, г-жа Антоанета Цветкова – ст. учител по руски език и учениците: Куентин Бьоргер и Димитър Георгиев от 9.а клас, Зорница Здравкова и Мария Господинова от 12.б клас, Анна Манчева и Александра Алиманова от 11.б клас.
Стипендията на проф. Касабов за постижения в областта на математиката и природните науки получиха: Виктория Боева от 12. а клас, Цветан Цачев от 5.б клас и Иван Александров от 6.а клас.
Носители на наградите за конкурса под надслов „Нови идеи“ на тема: „Какви са предимствата и недостатъците на изкуствения интелект?“, обявен от проф. Касабов бяха:
• Александра Алиманова от 11.б клас – първо място;
• Жана Стефанова от 10.а клас – второ място;
• Цветан Цачев от 5.б клас – трето място.
Тази година бе проведен конкурс за талисман на училището. Той трябва да символизира модерното бъдеще на училището ни или да е свързан с новите технологии. В конкурса се включиха ученици от различни възрастови групи. Журито отличи проекта на Виктория Йорданова от 10.а клас, специалност „Компютърна графика”. Наградата осигури д-р Пл. Латев – председател на Училищното настоятелство.
Наградата „Свилен Събев“, учредена от Илиян Йорданов – ст. учител по ФВС, за успехи в областта на спорта бе връчена на Зарина Иванова от 5.б клас и Николай Димитров от 11.б клас.
Наградата на сем. Иванови за ученик с постижения на конкурси и състезания по английски език бе връчена на Борислав Иванов от 5.б клас.
Наградата на г-жа Марияна Добрева за литературно творчество получи Моника Букова от 10. б клас. Награда получи и Анна-Мария Енчева от 4.а клас за първия й детски роман.
Първите носители на новоучредената стипендия за подкрепа на талантливи ученици на г-н Иво Добрев са: Моника Букова, Куентин Бьоргер и Димитър Георгиев.
За 9-та поредна година г-н Цветан Цветков оказа своята подкрепа за бъдещото развитие на зрелостниците. Тази година парична помощ за подължаване на образованието във висше учебно заведение получиха Анита Иванова и Янита Янева от 12.б клас.
Сем. Филипови връчи своята награда на Виктория Боева от 12.б клас за постигнат пълен отличен успех през целия етап на образование.
Втората част на тържеството бе поздрав за всички присъстващи. В концерта взеха участие много от групите по извънкласни дейности: Мажоретен състав с ръководител г-жа Галя Георгиева, клубът по спортни танци „Фиеста“ с ръководители г-жа Таня Димкова и г-н Светозар Найденов, Клубът за фолклорни танци, с ръководител г-жа Теодора Атанасова, Фанфарният оркестър и вокална група „Magic flight“ с ръководител г-жа Боряна Върбанова, индивидуалните изпълнения на Йоана Лазарова от 6.в клас, възпитаничка и на г-жа Ана Борисова и Румена Кънчева от 2.б клас.
Благодарим на всички партньори и дарители на училището!