Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

ГРУПИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Отчитайки желанията на учениците за участие в групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ след направено проучване, в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени ще бъдат сформирани следните групи: Заявяваме необходимост от следните специалисти: Модул 1 – Изкуства танцово...