Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

ГРУПИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

юни 3, 2024

Отчитайки желанията на учениците за участие в групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ след направено проучване, в СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени ще бъдат сформирани следните групи:

Заявяваме необходимост от следните специалисти:

Модул 1 – Изкуства

  • танцово изкуство – състав за спортни танци –  I – IV клас;

Заявления се приемат при администрацията на СУ „Бачо Киро“.