Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Класирани ученици по НП „България – образователни маршрути“ 2023/2024 учебна година

юни 12, 2024