Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

АКТИВНИ ПРОЕКТИ

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+ е в областта на професионалното образование на тема: „Графичният дизайн и дигитализацията на образованието“. Целите на проекта са: надграждане на професионалните компетентности,...

повече информация
Успех за теб

Успех за теб

  Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. Новият проект надгражда работата досега по...

повече информация
Училището спечели проект по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Училището спечели проект по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проектът с № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000147465 е в областта на училищното образование на тема: „Екологичното образование - гаранция за по-добро бъдеще на идните поколения“. Целите на проекта са да се усвоят практики и методи за формиране на екологично мислене и уважение...

повече информация
Равен достъп до цифрови възможности в Европа

Равен достъп до цифрови възможности в Европа

Планирани дати за обучения Планирани дати за обучения за ученици: 20.08.2023 - 04.09.2023 Планирани дати за обучения за учители: 01.07.2023 - 08.07.2023 Обява за подбор на участници в проект   ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ Във връзка с реализация на...

повече информация
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и...

повече информация
Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

През месец Декември 2022 г. СУ „Бачо Киро“ започна работа по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските...

повече информация