Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проекти – текущи

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проект с № 2023-1-BG01-KA122-VET-000146061 по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+ е в областта на професионалното образование на тема: „Графичният дизайн и дигитализацията на образованието“. Целите на проекта са: надграждане на професионалните компетентности,...

повече информация
Успех за теб

Успех за теб

  Стартиралият нов проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ – 2021-2027,  съфинансирана от ЕС, ще даде възможност на училищата с комплекс от дейности да помогнат учениците да подобрят образователните си резултати. Новият проект надгражда работата досега по...

повече информация