Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Проекти – текущи

Училището спечели проект по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Училището спечели проект по Ключова дейност1 (КД1) от програмата Еразъм+

Проектът с № 2023-1-BG01-KA122-SCH-000147465 е в областта на училищното образование на тема: „Екологичното образование - гаранция за по-добро бъдеще на идните поколения“. Целите на проекта са да се усвоят практики и методи за формиране на екологично мислене и уважение...

повече информация
Равен достъп до цифрови възможности в Европа

Равен достъп до цифрови възможности в Европа

Планирани дати за обучения Планирани дати за обучения за ученици: 20.08.2023 - 04.09.2023 Планирани дати за обучения за учители: 01.07.2023 - 08.07.2023 Обява за подбор на участници в проект   ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ Във връзка с реализация на...

повече информация