Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Достъп до ЗДОИ

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в СУ „Бачо Киро“ град Павликени

Приложение 3

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Приложение 1

Информация за приемане на заявления за достъп до обществена информация

Приложение 2

Описание на правомощията на директора на СУ „Бачо Киро“ град Павликени по ЗДОИ

Отчети на постъпилите заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация

 

Отчет за 2023 година

Отчет за 2019 година

Отчет за 2022 година

Отчет за 2021 година

Отчет за 2020 година