Търсене

Дистанционно обучение

Дистанционното обучение/обучението от разстояние в електронна среда се извършва синхронно и включва:

  1. Дистанционни учебни часове, които следват утвърденото седмично разписание.
  2. В целодневната организация на учебния ден е включена самоподготовка след обяд и проверка на домашни.
  3. Текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
  4. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

4.1. двадесет минути – в началния етап;

4.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап

4.3. четиридесет минути – в гимназиален етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

  1. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  2. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.
  3. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването.

 

Битката при Онгъл https://www.youtube.com/watch?v=rMjFy0GMKCw

Битката при  Маркели https://www.youtube.com/watch?v=XnCxPeIn_bY

Битката за Константинопол https://www.youtube.com/watch?v=pXFDP5BQ7No

Битката при Върбишкия проход https://www.youtube.com/watch?v=6gR4O3dSWkE

Биткото при Ахелой https://www.youtube.com/watch?v=Z025pz9CLdg

Цар Самуил в битка за България (филм) https://www.youtube.com/watch?v=WpXLpx2g9fI

Първа българска държава http://www.vivahistory.bg/encyclopaedia/first-bulgarian-state/?eventID=16-01-631

Революционери http://www.vivahistory.bg/people/revolutionaries/?slideID=0

Бит и култура http://www.vivahistory.bg/culture/holidays-celebrations/?slideID=0

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com