Търсене

 График за дистанционно обучение 1-4 клас

 

График за дистанционно обучение 5-12 клас

elearning-banner.jpg

Vа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ – Колева

 

Изобразително изкуство – Костандинов

 

Технологии и  предприемачество – Цветкова

9:50-10:30

Музика – Върбанова

ЧЕ – Нонова, Генкова, Цветкова, Христова

 

 

БЕЛ – Колева

10:40-11:20

 

 

БЕЛ – Колева

 

История и цивилизации – Тодоров

11:30-12:10

 

Математика – Боянова

ИТ – Пенева, Иванов

Математика – Боянова

 

12:20-13:00

ЧЕ – Нонова, Генкова, Цветкова, Христова – 30 мин.

 

ФВС – Йорданов

 

 

13:10-13:50

 

Човекът и природата – Пенева

 

Човекът и природата – Пенева – 30 мин.

 

14:00-14:40

 

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

Математика ИУЧ – Боянова – 30 мин.

 

 

 

Vб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

Музика – Върбанова

ИТ – Пенева, Иванов

 

Човекът и природата – Пенева

БЕЛ – Колева

9:50-10:30

 

ЧЕ – Нонова, Генкова, Цветкова, Христова

БЕЛ – Колева

 

История и цивилизации – Тодоров

10:40-11:20

БЕЛ – Колева

Математика – Боянова

Изобразително изкуство – Костандинов

Математика – Боянова

 

11:30-12:10

 

 

 

 

Технологии и  предприемачество – Цветкова

12:20-13:00

ЧЕ – Нонова, Генкова, Цветкова, Христова – 30 мин.

 

 

ФВС – Каролов

 

13:10-13:50

Математика ИУЧ – Боянова – 30 мин.

 

 

 

 

14:00-14:40

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

Човекът и природата – Пенева – 30 мин.

 

 

 

 

Vв клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

Технологии и  предприемачество – Цветкова

БЕЛ – Колева

 

История и цивилизации – Тодоров

9:50-10:30

БЕЛ – Колева

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова

Изобразително изкуство – Костандинов

Човекът и природата – Филипова

 

10:40-11:20

Музика – Върбанова

 

 

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

БЕЛ – Колева

11:30-12:10

 

 

ФВС – Каролов

 

ИТ – Пенева, Иванов

12:20-13:00

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова – 30 мин.

Математика – Боянова

 

Математика – Боянова

 

13:10-13:50

 

 

 

 

 

14:00-14:40

Математика ИУЧ – Боянова – 30 мин.

.

Човекът и природата – Филипова – 30 мин

 

 

 

VIа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

Изобразително изкуство – Костандинов

Музика – Върбанова

 

История и цивилизации – Тодоров

География и и икономика – Ст. Димитрова

9:50-10:30

 

БЕЛ – Михайлова

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова

 

 

10:40-11:20

БЕЛ – Михайлова

Човекът и природата – Пенева

Математика – Борисова

Математика – Борисова

БЕЛ – Михайлова

11:30-12:10

 

 

 

 

ФВС – Каролов

12:20-13:00

 

 

 

 

 

13:10-13:50

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова – 30 мин.

ФВС – Каролов – 30 мин.

 

Технологии и  предприемачество – Костадинов – 30 мин.

 

14:00-14:40

 

.

ИТ – Пенева, Г. Тодоров – 30 мин.

 

 

  

VIб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ – Михайлова

 

 

Математика – Борисова

 

9:50-10:30

Изобразително изкуство – Костандинов

Музика – Върбанова

ЧЕ – Нонова, Цветкова, Христова

История и цивилизации – Тодоров

БЕЛ – Михайлова

10:40-11:20

 

БЕЛ – Михайлова

 

 

География и и икономика – Ст. Димитрова

11:30-12:10

 

Човекът и природата – Пенева

Математика – Борисова

 

 

12:20-13:00

 

 

 

 

 

13:10-13:50

ЧЕ – Нонова, Цветкова, Христова – 30 мин.

Технологии и  предприемачество – Костадинов – 30 мин.

 

 

ФВС – Каролов

14:00-14:40

 

 

 

ИТ – Пенева, Г. Тодоров – 30 мин.

ФВС – Каролов – 30 мин.

  

VIв клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

БЕЛ – Михайлова

Математика – Борисова

 

БЕЛ – Михайлова

9:50-10:30

БЕЛ – Михайлова

Човекът и природата – Пенева

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова

Математика – Борисова

География и и икономика – Ст. Димитрова

10:40-11:20

Изобразително изкуство – Костандинов

Музика – Върбанова

 

История и цивилизации – Тодоров

 

11:30-12:10

 

 

 

 

 

12:20-13:00

 

 

 

 

ФВС – Каролов

13:10-13:50

ЧЕ – Ранкова, Цветкова, Христова – 30 мин.

 

ИТ – Пенева, Г. Тодоров – 30 мин

 

 

14:00-14:40

Технологии и  предприемачество – Костадинов – 30 мин.

 

 

ФВС – Каролов – 30 мин.

 

  

VIIа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

История и цивилизации – Ст. Димитрова

География и и икономика – Лужецка

 

Математика – Ангелова

ЧЕ – Ранкова, Христова

9:50-10:30

Математика – Ангелова

БЕЛ – Паунчева

Музика – Върбанова

БЗО – Йорданова

 

10:40-11:20

БЕЛ – Паунчева

 

 

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

ФВС – Йорданов

11:30-12:10

ХООС – Пенева

 

 

 

 

12:20-13:00

 

 

БЕЛ – Паунчева

ИТ – Колева, Иванов – 30 мин

 

13:10-13:50

 

Математика – Ангелова – 30 мин.

Изобразително изкуство – Костандинов – 30 мин.

 

 

14:00-14:40

 

 

ЧЕ – Ранкова, Христова – 30 мин.

 

Технологии и  предприемачество – Христова – 30 мин.

 

 

VIIб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ – Паунчева

 

Музика – Върбанова

БЗО – Йорданова

ЧЕ – Нонова, Христова

9:50-10:30

История и цивилизации – Ст. Димитрова

География и и икономика – Лужецка

 

 

ФВС – Йорданов

10:40-11:20

ХООС – Пенева

БЕЛ – Паунчева

 

Математика – Ангелова

 

11:30-12:10

 

 

БЕЛ – Паунчева

 

 

12:20-13:00

Математика – Ангелова

Математика – Ангелова – 30 мин.

 

 

 

13:10-13:50

 

 

 

 

ИТ – Колева, Иванов – 30 мин

14:00-14:40

Технологии и  предприемачество – Христова – 30 мин.

Изобразително изкуство – Костандинов – 30 мин.

ЧЕ – Нонова, Христова – 30 мин.

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

 

 

VIIв клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

БЕЛ – Паунчева

 

 

ЧЕ – Върлева, Христова

9:50-10:30

БЕЛ – Паунчева

 

БЕЛ – Паунчева

Математика – Ангелова

ИТ – Колева, Иванов – 30 мин

10:40-11:20

История и цивилизации – Ст. Димитрова

География и и икономика – Лужецка

Музика – Върбанова

БЗО – Йорданова

 

11:30-12:10

Математика – Ангелова

 

Технологии и  предприемачество – Цветкова – 30 мин.

Физика и астрономия – Найденова – 30

ФВС – Йорданов

12:20-13:00

 

Изобразително изкуство – Костандинов – 30 мин.

 

 

 

13:10-13:50

ХООС – Пенева

 

 

 

 

14:00-14:40

 

Математика – Ангелова – 30 мин.

ЧЕ – Върлева, Христова – 30 мин.

 

 

 

 

VIIIа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

Математика – Борисова

 

ИТ – Г. Тодоров и Ст. Иванов – 30 мин.

БЗО – Филипова

9:50-10:30

История и цивилизации – Трифонова

 

 

БЕЛ – Михайлова

Физика и астрономия – Найденова – 30

10:40-11:20

Математика – Борисова

Английски език – Генкова

Английски език – Генкова

 

Математика – Борисова – 30 мин.

11:30-12:10

 

ФВС – Йорданов

 

 

 

12:20-13:00

 

 

БЕЛ – Михайлова

 

Английски език – Генкова

13:10-13:50

ХООС – Йорданова – 30 мин.

География и и икономика – Димитрова – 30 мин.

Технологии и  предприемачество – Найденова

Философия – Трифонова – 30 мин.

 

14:00-14:40

Информатика – Г. Тодоров и Ст. Иванов – 30 мин.

 

 

Музика – Върбанова – 30 мин.

 

 

  

VIIIб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

Английски език – Бостанджиев

БЕЛ – Колева

Английски език – Бостанджиев

Английски език – Бостанджиев

Английски език – Бостанджиев

9:50-10:30

Английски език – Бостанджиев

ФВС – Йорданов

Английски език – Бостанджиев

БЕЛ – Колева

Английски език – Бостанджиев

10:40-11:20

 

 

 

 

 

11:30-12:10

 

 

 

 

 

12:20-13:00

 

 

 

Философия – Трифонова – 30 мин.

 

13:10-13:50

ИТ – Г. Тодоров и Ст. Иванов

Английски език – Бостанджиев

Математика – Боянова – 30 мин.

 

 

14:00-14:40

 

Английски език – Бостанджиев

 

 

Музика – Върбанова – 30 мин.

 

 

IXа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

ИТ – Г. Тодоров

География и и икономика – Попова

 

 

9:50-10:30

Английски език – Върлева

 

Математика – Ковачева

БЕЛ – Митова

 

10:40-11:20

 

История и цивилизации – Александрова

 

География и и икономика – Попова

ИТ – Г. Тодоров – 30 мин.

11:30-12:10

БЕЛ – Митова

 

 

Математика ИУЧ – Ст. Иванов – 40 мин.

Английски език – Върлева

12:20-13:00

БЗО – Филипова – 30 мин.

 

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

 

Изобразително изкуство – Костадинов – 30 мин.

13:10-13:50

ФВС – Каролов

ХООС – Йорданова

 

Английски език – Върлева

Философия – Трифонова - 30 мин.

14:00-14:40

 

Математика – Ковачева – 30 мин.

II ЧЕ – Христова и Цветкова

 

 

 

 

IXб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ – Митова

География и и икономика – Димитрова

Математика – Ковачева

БЕЛ – Митова

ХООС – Йорданова

9:50-10:30

 

История и цивилизации – Александрова

 

История и цивилизации – Александрова

 Английски език – Върлева

10:40-11:20

Английски език – Върлева

ИТ – Г. Тодоров

ФВС – Николов

 

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

11:30-12:10

 

 

 

 

ХООС – Йорданова – 30 мин.

12:20-13:00

 

 

ИТ – Г. Тодоров – 30 мин.

Физика и астрономия – Найденова

 

13:10-13:50

БЗО – Филипова

Математика – Ковачева

 

 

Изобразително изкуство – Костадинов – 30 мин.

14:00-14:40

Философия – Трифонова - 30 мин.

 

II ЧЕ –Христова и Митова

 

 

 

 

Xа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

Физика и астрономия – Найденова

 

 

ИТ – Г. Тодоров – 30 мин.

ФВС – Йорданов

9:50-10:30

 

История и цивилизации – Димитрова

Английски език – Генкова

БЕЛ – Паунчева

БЕЛ – Паунчева

10:40-11:20

II ЧЕ –Христова и Цветкова

Философия - Трифонова

География и и икономика – Димитрова

 

Математика – Боянова

11:30-12:10

 

 

БЗО – Филипова

История и цивилизации – Димитрова

 

12:20-13:00

 

ХООС – Йорданова

 

 

 

13:10-13:50

Предприемачество – Неделчева

 

 

 

 

14:00-14:40

 

География и и икономика – Димитрова – 30 мин.

 

Изобразително изкуство – Костадинов – 30 мин.

 

 

  

Xб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ - Александрова

Физика и астрономия – Найденова

География и и икономика – Лужецка

 

ФВС – Каролов 

9:50-10:30

БЕЛ - Александрова

 

Философия - Трифонова

 

ИТ – Г. Тодоров

10:40-11:20

II ЧЕ –Христова и Цветкова

История и цивилизации – Димитрова

БЗО – Филипова

Математика – Ковачева

 

11:30-12:10

 

ХООС – Йорданова

 

Английски език – Генкова

 

12:20-13:00

 

 

 

История и цивилизации – Димитрова

 

13:10-13:50

Математика – Ковачева – 30 мин.

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

 

 

Английски език – Генкова

14:00-14:40

 

 

 

 

Изобразително изкуство – Костадинов – 30 мин.

 

 

XIа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

БЕЛ – Тунчева

 

 

БЗО – Филипова

 

9:50-10:30

ИТ – Г. Тодоров, Колева

 

 

Философия - Трифонова

Английски език – Нонова

10:40-11:20

ХООС – Йорданова

Физика и астрономия – Найденова

Математика – Ковачева

История и цивилизации – Александрова

 

11:30-12:10

Математика – Ковачева

БЕЛ – Тунчева

 

 

ИТ – Г. Тодоров, Колева – 30 мин.

12:20-13:00

 

Английски език – Нонова

II ЧЕ –Христова и Цветкова

 

ФВС – Николов 

13:10-13:50

 

 

 

 

 

14:00-14:40

 

БЗО – Филипова – 30 мин.

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

Английски език – Нонова – 30 мин.

 

 

 

XIб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

ИТ – Г. Тодоров

 

БЗО – Филипова

ФВС – Николов 

ИТ – Г. Тодоров – 30 мин.

9:50-10:30

БЕЛ – Тунчева

БЕЛ – Тунчева

География и и икономика – Лужецка

 

 

10:40-11:20

 

Английски език – Върлева

 

Философия - Трифонова

 

11:30-12:10

 

Физика и астрономия – Найденова

ХООС – Йорданова

 

Математика – Боянова

12:20-13:00

 

 

II ЧЕ –Христова и Цветкова

 

История и цивилизации – Александрова

13:10-13:50

 

 

 

 

Английски език – Върлева – 30 мин.

14:00-14:40

Английски език – Върлева

 

История и цивилизации – Александрова

БЕЛ – Тунчева – 30 мин.

 

 

  

XIв клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

 

Математика – Иванов

 

ИТ – Колева – 30 мин. / ФВС – Николов – 30 мин

9:50-10:30

 

География и и икономика – Гешев

 

 

 

10:40-11:20

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

 

История и цивилизации – Тодоров

БЗО ЗИП – Филипова – 30 мин.

 

11:30-12:10

 

БЕЛ – Александрова

 

Философия - Трифонова

Математика – Ковачева

12:20-13:00

История и цивилизации – Тодоров

ФВС – Николов 

БЕЛ – ЗИП – Митова

 

 

13:10-13:50

 

II ЧЕ – ЗП - Върлева и Цветкова

 

II ЧЕ - ЗИП – немски, руски – Христова, Цветкова

 География и и икономика – Гешев – 30 мин.

14:00-14:40

БЕЛ – Александрова – 30 мин.

 

ХООС – Йорданова – 30 мин.

БЕЛ – Митова – 30 мин.

ЧЕ – ЗИП – Ранкова, Цветкова

 

 

XIIа клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

БЗО – Филипова

 

 

 

9:50-10:30

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

 

 

ФВС – Николов 

II ЧЕ –Христова и Цветкова

10:40-11:20

БЕЛ – Тунчева

 

География и и икономика – Лужецка

 

Свят и личност - Трифонова

11:30-12:10

Английски език – Генкова

ИТ – Колева, Тодоров

Математика – Ангелова

История и цивилизации – Александрова

Математика – Ангелова

12:20-13:00

История и цивилизации – Тодоров

ИТ – Колева, Тодоров

 

БЗО – Филипова

География и и икономика – Лужецка – 30 мин.

13:10-13:50

 

БЕЛ – Тунчева – 30 мин.

Английски език – Генкова

 

 

14:00-14:40

 

 

Английски език – Генкова – 30 мин.

 

 

 

  

XIIб клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

ФВС – Николов 

 

БЕЛ – Тунчева

 

География и и икономика – Лужецка –

9:50-10:30

 

История и цивилизации – Тодоров

 

БЕЛ – Тунчева

II ЧЕ –Христова и Митова

10:40-11:20

 

 

 

 

БЕЛ – Тунчева

11:30-12:10

История и цивилизации – Тодоров

Математика – Ковачева

Английски език – Нонова

 

Физика и астрономия – Найденова – 30 мин.

12:20-13:00

ИТ – Колева

Свят и личност - Трифонова

Английски език – Нонова

БЕЛ – Тунчева – 30 мин.

 

13:10-13:50

ИТ – Колева

 

 

Английски език – Нонова – 30 мин.

 

14:00-14:40

 

 

 

 

 

 

 

XIIв клас

Клас/час

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

9:00-9:40

 

История и цивилизации – Тодоров

Физика и астрономия – Найденова

БЕЛ – Тунчева

БЕЛ – Тунчева

9:50-10:30

 

 

БЕЛ – Тунчева

 

 

10:40-11:20

Математика – Ковачева

География и и икономика – Попова

Философия – Трифонова

 

ИТ – Колева

11:30-12:10

БЗО ЗИП – Филипова

 

 

Математика – Ковачева

 

12:20-13:00

 

 

 

 

Свят и личност - Трифонова

13:10-13:50

 

I ЧЕ –Цветкова

 

Немски език – Христова

 

14:00-14:40

ФВС – Николов 

 I ЧЕ –Върлева

География и и икономика – Попова

 

I ЧЕ ЗИП–Цветкова и Ранкова

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com