Търсене

Уважаеми ученици, в СУ „Бачо Киро“ ще започнат работа групи за „Интернет телевизия“ и „Роботика“ . При интерес от ваша страна се обърнете към преподавателите г-жа К. Колева, г-жа Р. Боянова и г-жа С. Михайлова. Групите са създадени по проект BG05M2OP001-3.023-0002 „Качествено и достъпно образование - Мисията възможна!“, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M2OP001-3.023-0002-C01 по процедура BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“.
 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com