Търсене

Национална програма „Иновации в действие“ дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците и учителите посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

Нашето училище е бенефициент по НП „Иновации в действие“.

Партньори по програмата са СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Самоков.

Дейностите по програмата включват:

  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 13.04.2022 г.  – 15.04.2022 г. – 8 учители и 4 ученици от СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Самоков ще наблюдават иновациите в СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков;
  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 03.05.2022 г. – 05.05.2022 г.  – 8 учители и 8 ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Самоков и СУ „Отец Паисий“ – гр. Самоков ще наблюдават иновациите в СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени;
  • Създаване на брошура, презентация, статия на дейностите.

Презентация

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com