Търсене

Прием след седми клас

Утвърден държавен план-прием за 2021-2022 учебна година

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием

профил

“Хуманитарни науки”

 • с интензивно изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години
Профилиращи предмети:
 1. Български език и литература
 2. История и цивилизации

Формиране на бала като сбор от:

 1. Утроената оценка от НВО по БЕЛ
 2. Оценката от НВО по математика
 3. Оценките по история и цивилизации и чужд език от Свидетелството за основно образование

специалност

“Компютърна графика”

 • с разширено изучаване на английски език
 • срок на обучение - 5 години

  професия

  “Компютърен график”

 • Учениците ще имат придобита III степен на професионална квалификация

 

Формиране на бала като сбор от:

 1. Удвоената оценка от НВО по БЕЛ
 2. Удвоената оценка от НВО по математика
 3. Оценките по ИТ и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование
 Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности  (публ 31.08.2020 г.)

Важни дати:

 • Национално външно оценяване по български език и литература: 16 юни 2021 г.; начало 9 :00 часа

 • Национално външно оценяване по математика: 18 юни 2021 г.; начало 9 :00 часа

 • Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г.; начало 09:00 часа

 • Подаване на документи за участие в приема: 05 – 07 юли 2021 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране: до 13 юли 2021г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: до 16 юли 2021 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 20 юли 2021 г. вкл.
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: до 22 юли 2021 г. вкл.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 23 юли 2021 г.
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 – 27 юли 2021 г. вкл.
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: 29 юли 2021 г.
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 30 юли 2021 г.
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 02 август 2021 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране: определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.

Училищната комисия по приема на ученици ще работи всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 4 (II етаж - нова сграда)

Необходими документи:

 • Заявление за участие в класиране
 • Копие на свидетелство за завършено основно образование
 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити и НВО

Важно! Медицинско свидетелство е необходимо САМО при кандидатстване за професионална паралелка (компютърна графика).

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com