Търсене

Качествено и достъпно образование - Мисията възможна!

СУ „Бачо Киро“ успешно приключи процеса по подбор и има сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05M2OP001-3.023-0002-C01 за проект BG05M2OP001-3.023-0002 „Качествено и достъпно образование - Мисията възможна!“, по процедура BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“. Партньори на нашето училище са ДГ „Атанас Неделчев“  гр. Бяла Черква и ДГ „Вяра надежда любов“ гр. Павликени.

Срокът за изпълнение на проекта е от 16.03.2021 до 16.09.2023 г., а отпуснатите средства са в размер на 180 475,29 лв., ще бъдат изразходвани за създаването на четири ученически групи, като в СУ „Бачо Киро“ ще са в областта на високите технологии, а в партниращите ни детски градини – в областта на културата. Съществената част от средствата са предназначени за подобряване на образователната среда – обзавеждане и оборудване на учебни кабинети и ученически стол. Чрез дейностите по проекта ще работим активно за интеграцията на деца и ученици от уязвимите групи, като очакваме успешно ще надградим досегашните ни дейности в тази посока.

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com