Търсене

P.AR.T.E.R.R.E.

Средно училище „Бачо Киро“ град Павликени започва нов проект по програма Еразъм +, наречен „P.AR.T.E.R.R.E. – Реализацията на изкуства като инструмент за познание на европейско аристично и културно наследство”

/проект № 2020-1-IT02-KA229-079204_3/

В много европейски училища са идентифицирани „белези“, които биха могли да бъдат определени като показатели за неуспех в училище – повторения на учебната година, отсъствия, ниски резултати, ранното напускане на училище (по данни на Евростат през 2019 г. повече от 10,6% от младите европейци на възраст между 16 и 24 години са напуснали училището). Тези явления са характерни особено за онези, които идват от сложни културни и икономически контексти (вж. Европейска комисия / EACEA 2014 „Справяне с ранното напускане от образование и обучение в Европа“). Въз основа на тези съображения проектът „P.AR.T.E.R.R.E. - Реализацията на изкуства като инструмент за познание на европейско аристично и културно наследство" възнамерява, чрез осъществяването на стратегическо партньорство между Държавната гимназия „Валтер Гропиус" (Италия), Средно Училище „Бачо Киро" (България), Средно училище „Fuente Nueva" (Испания) и училището "Fatih Anadolu Lisesi" (Турция) за създаване на условия за процес за обмен в подкрепа на усъвършенстването на сценичните изкуства като полезни инструменти за разбиране и предаване на европейското художествено и културно наследство, с цел борба срещу преждевременното напускане на училище. Приоритетна цел е да се поставят учениците в европейско измерение, където се знае, че художественото и културното наследство играят важна роля, създавайки усещане за активно участие в и извън него

По-конкретно, целите на проекта са:

- борба с преждевременното напускане на училище и засилване на приобщаването;

- насърчаване на креативно приложение на сценични изкуства, основаващо се на идеята, че европейското художествено и културно наследство предлага на учениците възможност да участват в обучителни преживявания, способни да допринесат за подобряване на обществото и начина на живот;

- да развива умения в областта на активното и демократично гражданство чрез укрепване на европейската идентичност, зачитане на различията, диалог между културите;

-да засили развитието на чуждоезикови и дигитални умения;

- да подобри училището като активна общност, отворена за местната и международната общност.

В тази връзка проектът ще се основава на реализацията на:

- 4 дейности за виртуална мобилност, планирани чрез eTwinning, адресирани до 24 ученици на възраст между 16 и 18 години от всеки от партньорите и 4 транснационални мобилности в Испания, Турция, България и Италия, с продължителност от една седмица, включващи групи от по 6 ученици от всяко партньорско училище, придружени от 2 учители;

- реализиране на 4 срещи чрез eTwinning, последвани от Съвместно събитие за обучение на персонала в Италия, с продължителност 3 дни плюс 2 дни за пътуване, в което ще участват по двама учители от всяко партньорско училище, за да придобият понятия и техники, полезни за правилното използване на методологията за визуално мислене (VTS) в собствената им практика на преподаване.

Споменатите дейности ще завършат с реализирането на следните резултати от проекта:

- 3D видео мюзикъл „Европа е изкуство на братството“, обобщаващ опита на Еразъм +, създаден от самите обучаеми;

- електронен комплект на TwinSpace, свързан с правилното използване на VTS методологията, създадена от участващите учители.

От реализацията на проекта се очакват следните въздействия:

а) възприемане на подход към неформалното обучение, способен да въведе новаторска образователна система на участващите училища, чрез интегриране в техните планове за обучение на методологиите на обучение, използвани по време на проекта (базиран на проекти чрез eTwinning, VTS и съвместно обучение).

След 9 месеца след приключването на проекта това ще доведе до:

- в намаляването на процента на преждевременното напускане на училище с поне 0,3%;

- подобряване на оценките на учениците по отношение придобиването на културни, междукултурни, езикови и цифрови умения (маркери: резултати от проучване и Доклад за самооценка 2022-2023);

б) превръщане на всяко участващо училище по отношение в активна общност, отворена за местната и международната общност, с увеличаване на:

- броя на националните сътрудничества (на местно ниво, в рамките на 9 месеца от приключването на проекта, всяко училище ще насърчи местен проект, в сътрудничество с местните органи и асоциации, въз основа на опита от този проект);

- брой международни сътрудничества

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com