Търсене

"Подкрепа за успех"

Програма за междуучилищна дейност по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех

 

Група

Ръководител

 1

"В царството на буквите"

Маргарита Пенчева

 2

"Интересна математика"

Соня Симеонова

 3

"Математик"

Бисерка Симеонова

 4

"Математиката - ключ към знанието"

Станислав Иванов

 5

"Математиката - лесна и интересна"

Стефка Събинова

 6

"Математици"

Наталия Алтънова

 7

"Математически калейдоскоп"

Румяна Боянова

 8

"Мога да чета и пиша"

Надя Петрова

 9

"Обичам да смятам"

Бисерка Симеонова

 10

"Обичам да чета и пиша"

Стефка Събинова

 11

"Обичам математиката"

Николай Цветков

 12

"Обичам те, родна реч"

Соня Симеонова

 13

"Пиша правилно"

Наталия Алтънова

 14

"Родна реч"

Наталия Алтънова

 15

"С дъх на мастило"

Димитринка Колева

 16

"Смятам без грешка"

Надя Петрова

 17

"Химията - предизвикателство за мен"

Силвия Йорданова

 18

"Чета и пиша правилно"

Николай Цветков

 19

"Четенето - лесно, писането - лесно"

Женя Харизанова

 20

"Ще успея по химия"

Силвия Йорданова

 21

Английски език за Х клас

Светлозара Върлева

 22

БЕЛ - 2 в клас

Диана Ганчева

 23

Държавен зрелостен изпит по география и икономика

Юра Лужецка

 24

Звучен български език

Бисерка Симеонова

 25

Математика 2 в клас

Диана Ганчева

 26

Математика с ученици от IV клас

Теодора Атанасова

 27

Обичам те, българска реч

Антоанета Желязкова

 28

Обичам те, роден език

Антоанета Желязкова

 

Наименование Клас Ръководител Програма
1 "Математиката и аз" 7 Румяна Боянова pdf icon 1 50х50
2 "Математиката лесна и забавна" 4 Маргарита Пенчева pdf icon 1 50х50
3 "Ние сме грамотни" 1 Соня Симеонова pdf icon 1 50х50
4 "Обичам да чета и пиша" 2 Стефка Събинова pdf icon 1 50х50
5 "С математиката напред" 9 Сийка Ковачева pdf icon 1 50х50
6 "Физика и астрономия" 8 Рени Найденова pdf icon 1 50х50
7 "Чета и пиша правилно" 4 Женя Харизанова pdf icon 1 50х50
8 "БЕЛ - 1 клас" 1 Диана Ганчева pdf icon 1 50х50
9 "БЕЛ - 3 клас" 3 Теодора Атанасова pdf icon 1 50х50
10 Група за подпомагане на образователния процес 5 Димитринка Колева pdf icon 1 50х50
11 Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование 12 Петя Филипова pdf icon 1 50х50
12 Държавен зрелостен изпит по География и икономика 12 Юра Лужецка pdf icon 1 50х50

График

В СУ „ Бачо Киро“ –гр. Павликени  през първи учебен срок на 2019/2020 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 12 групи за периода м.октомври-м.юни;

Общо участващи ученици : 71

Ръководители на групи: 12

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com