Търсене

"Подкрепа за успех"

Наименование Клас Ръководител Програма
1 "Математиката и аз" 7 Румяна Боянова pdf icon 1 50х50
2 "Математиката лесна и забавна" 4 Маргарита Пенчева pdf icon 1 50х50
3 "Ние сме грамотни" 1 Соня Симеонова pdf icon 1 50х50
4 "Обичам да чета и пиша" 2 Стефка Събинова pdf icon 1 50х50
5 "С математиката напред" 9 Сийка Ковачева pdf icon 1 50х50
6 "Физика и астрономия" 8 Рени Найденова pdf icon 1 50х50
7 "Чета и пиша правилно" 4 Женя Харизанова pdf icon 1 50х50
8 "БЕЛ - 1 клас" 1 Диана Ганчева pdf icon 1 50х50
9 "БЕЛ - 3 клас" 3 Теодора Атанасова pdf icon 1 50х50
10 Група за подпомагане на образователния процес 5 Димитринка Колева pdf icon 1 50х50
11 Държавен зрелостен изпит по Биология и здравно образование 12 Петя Филипова pdf icon 1 50х50
12 Държавен зрелостен изпит по География и икономика 12 Юра Лужецка pdf icon 1 50х50

График

В СУ „ Бачо Киро“ –гр. Павликени  през първи учебен срок на 2019/2020 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са:

  • ученици в риск от отпадане;
  • ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;
  • ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;
  • педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището: 12 групи за периода м.октомври-м.юни;

Общо участващи ученици : 71

Ръководители на групи: 12

 

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com