Търсене

Проект BG05M9OP001-2.018- 0014

 

Витоша Маршрут кв. Бистрица – Янчевска река –х. Алеко - Йоана Борисова Xб клас

Маршрут Заслон Тевно езеро – Превалска порта – Главнишка порта – х. Вихрен - Ивона Михайлова X б клас

Маршрут Хижа Мечит р.Малка Лопушница -Голия рид-Поповокапси езера-Сухото езеро-Рилски манастир -Дариа Стоянова X б

Рила Маршрут Разлог – с. Добърско – х. Добърско – х. Македония - Ина Хавова Xб клас

Стара планина Маршрут х. Чумерна – вр. Чумерна - Мария Пенчева VIIIб клас

Хижа Мусала – Жълти езера – Студения поток – хижа Марица – х. Заврачица - Йоана Борисова

Рила Маршрут Хижа Рибни езера – Смрадливото езеро – Дяволски езера – Рилски манастир - Мартина Пенчева VIIIб клас

Витоша - Маршрут х. Алеко – Стената – Черни връх - Ивона Михайлова Xб

Рила Маршрут _ Хижа Мальовица – з.Страшното езеро – з. Кобилино бранише – х. Рибни езера - Румен Рачев Xб клас

Родопи Маршрут Сливодолското падало – х.Марциганица – х.Безово - х.Момина сълза - Галина Панайотова VIIIб клас

 

 

В нашето училище продължава да функционира клуб по „Иконопис“, с ръководител г-н И. Костадинов. Желаещите могат да се запишат при него и да развиват своите умения. Този клуб по интереси е създаден по проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“.

 

х. Луда Камчия (гр. Айтос) – вр. Каменяк - Метин Ахмедов

с. Гинци- х. малина - вр. Ком - Александра Алиманова

 

На 6.10.2020 г. в залата на Общински съвет в Община Павликени се проведе дискусионен форум, посветен на толерантността и изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Активно участие взеха 40 ученици и педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“, които изразиха своята позиция по разглежданите въпроси.

 

 

График за провеждане на занятия на групи по интереси

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com