Търсене

Проект BG05M9OP001-2.018- 0014

 

Витоша Маршрут кв. Бистрица – Янчевска река –х. Алеко - Йоана Борисова Xб клас

Маршрут Заслон Тевно езеро – Превалска порта – Главнишка порта – х. Вихрен - Ивона Михайлова X б клас

Маршрут Хижа Мечит р.Малка Лопушница -Голия рид-Поповокапси езера-Сухото езеро-Рилски манастир -Дариа Стоянова X б

Рила Маршрут Разлог – с. Добърско – х. Добърско – х. Македония - Ина Хавова Xб клас

Стара планина Маршрут х. Чумерна – вр. Чумерна - Мария Пенчева VIIIб клас

Хижа Мусала – Жълти езера – Студения поток – хижа Марица – х. Заврачица - Йоана Борисова

Рила Маршрут Хижа Рибни езера – Смрадливото езеро – Дяволски езера – Рилски манастир - Мартина Пенчева VIIIб клас

Витоша - Маршрут х. Алеко – Стената – Черни връх - Ивона Михайлова Xб

Рила Маршрут _ Хижа Мальовица – з.Страшното езеро – з. Кобилино бранише – х. Рибни езера - Румен Рачев Xб клас

Родопи Маршрут Сливодолското падало – х.Марциганица – х.Безово - х.Момина сълза - Галина Панайотова VIIIб клас

 

 

В нашето училище продължава да функционира клуб по „Иконопис“, с ръководител г-н И. Костадинов. Желаещите могат да се запишат при него и да развиват своите умения. Този клуб по интереси е създаден по проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“.

 

х. Луда Камчия (гр. Айтос) – вр. Каменяк - Метин Ахмедов

с. Гинци- х. малина - вр. Ком - Александра Алиманова

 

На 6.10.2020 г. в залата на Общински съвет в Община Павликени се проведе дискусионен форум, посветен на толерантността и изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.18-0014-2014BG05M2OP001-C01 Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени , който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“. Активно участие взеха 40 ученици и педагогически специалисти от СУ „Бачо Киро“, които изразиха своята позиция по разглежданите въпроси.

 

 

График за провеждане на занятия на групи по интереси

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com