Търсене

Занимания по интереси

В  СУ ”Бачо Киро”, съгласно последните изменения на Наредбата за приобщаващо образование  с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията на МОН за организиране на извънкласната дейност,  се реализира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от I до ХI клас. Чрез тях се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Чрез анкета, разработена и приложена от училището и съдържаща индикатори за отчитане на индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика,  миналия опит на ученика в занимания по интереси и съответствието между потребностите и желанията на ученика, се проучи желанието на учениците и техните нагласи спрямо тематични направления.

Обобщаването на резултатите показа, че учениците имат желание да участват в извънкласни форми. Идентифицираните интереси на учениците са в следните тематични направления: „Дигитална креативност“, „Математика“, „Природни науки”, „Технологии“ и „Изкуства и култура“ „Спорт“.

На педагогически съвет, в съответствие с желанията на учениците и приоритетите в обучението, които педагогическия колектив счита за важни, бяха предложени следните групи за занимания по интереси през учебната 2019/2020 година.

Наименование на група Ръководител
1.

"Информационна Вселена"

it znaiko

Георги Тодоров
2. "Мажоретен състав" - начинаещи Искра Русатова
3.

Вокална група „Магия“

magia velikden vt

Боряна Илиева - Георгиева
4.

Вокална група „Магия“ от 1 – 3 клас

magia 2019

Искра Русатова
5.

Клуб „Аз опознавам природата“

az opoznavam prirodata

Диана Пенева
6.

"Мажоретен състав" - напреднали

majoretki

 

Галя Георгиева
7. Клуб „Футбол“ Карол Каролов
8. „Да знаем и да можем повече по Български език и литература Десислава Паунчева
9. Клуб „Любословие“ Савка Михайлова
10. „Математика- ключ към знанието“ Татяна Ангелова
11. „Математиката лесна и интересна“ Татяна Ангелова
12. „Вълшебна математика“ Татяна Ангелова
13.

„Магията Волейбол“

volley 2019 oblasten

Никола Николов
14. „Виртуален пътешественик“ Светлозара Върлева
15. "Тайните на Microsoft Office" Станислав Иванов
16. "Родна реч" Димитринка Колева
17. "В света на математиката" Бисерка Симеонова
18. "Народни танци от 1-2 клас" Катерина Памукова
19. "Народни танци от 3-4 клас" Катерина Памукова
20. Театрален състав "Крали Марко" Христо Алексиев

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com