Търсене

1. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) – (заявление-образец)

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование – (заявление за валидиране)

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Приемане и преместване на учениците в държавните и общинските училища

8. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
 2. Издаване на диплома за средно образование
 3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
 4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
 5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 2
 6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
 7. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
 8. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
 9. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 10. Издаване на Удостоверенияза валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелстваза валидиране на професионална квалификация
 11. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
 12. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com