Търсене

1. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) – (заявление-образец)

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование – (заявление за валидиране)

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Приемане и преместване на учениците в държавните и общинските училища

8. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

 

Партньори на

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com