Търсене

За ученици

V клас - БЕЛ, Математика ЗУЧ-ИУЧ, Английски език ЗУЧ-ИУЧ, Немски език, Човекът и природа, Човекът и природа - първи срок, Човекът и природа - втори срок, География и икономика, История и цивилизация, История и цивилизация ИУЧ, ИТ, Музика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VI клас - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, Човекът и природа - първи срокЧовекът и природа - ООПГеография и икономика, История и цивилизация, ИТМузика, ФВС

 

VII клас -БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, География и икономика, Физика и астрономияХимия и ООС, Биология и ЗО, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (без интензивно и без разширено изучаване на АЕ) - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Английски език ЗУЧ, История и цивилизацияИнформатика, ИТ, ИТ ИУЧМузика, Технологии и предприемачество, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Химия и ООС

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (с разширено изучаване на АЕ) - Английски език, Биология и ЗО

VIII клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език ЗУЧ с интензивно изучаване, БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, ИТ, Музика, Философия

 

IX клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Математика ПП - I срок, Математика ПП - втори срок, Математика ПП - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Хуманитарни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Икономическо развитие" - Биология и ЗО

 

X клас, профил "Икономическо развитие" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ИУЧМатематика ИУЧ - първи срок,Математика ИУЧ - втори срокБиология и ЗОГеография и икономика, Химия и ООС, ИТ, Музика, Физика и астрономия, Философия, ФВС

X клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ЗУЧ, Математика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Биология и ЗО, География и икономика, Химия и ООС, Физика и астрономия, Философия, ФВСМузика ИТ, ИТ ИУЧ

 

XI клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ПП, Математика ПП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, непрофилирано обучение - Английски език,Немски език, БЕЛ,Математика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Биология и ЗО - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС ЗИП, ФВС ЗИП - 1 срок, Химия и ООС, История и цивилизация ЗП, Философия ЗП

 

XII клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ПП, Математика ПП - първи срокМатематика ПП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС, Биология и ЗО

XII клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ПП, Математика ЗП, Математика ЗП - първи срокМатематика ЗП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС

XII клас, непрофилирано обучение - Английски езикАнглийски език ЗИП, Немски език,БЕЛ, БЕЛ - ЗИП, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Физика и астрономия - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС, Свят и личност, Философия - ЗИП, География и икономика - ЗИП, Биология и ЗО

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 30.11.2019 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

І – ІV клас                                                  V – ХІІ клас

Минимум: 16 ученика                                Минимум: 18 ученика

Максимум: 22 ученика                              Максимум: 26 ученика

№ по ред Паралелка Брой ученици по Админ Свободни места
І а клас 21 1
І б клас 21 1
І в клас 17 5
ІІ а клас 20 2
ІІ б клас 18 4
ІІ в клас 20 2
ІІІ а клас 19 3
ІІІ б клас 18 4
ІІІ в клас 21 1
ІV а клас 22 0
ІV б клас 24 0
ІV в клас 23 0
V а клас 27 0
V б клас 26 0
V в клас 25 1
VІ а клас 22 4
VІ б клас 25 1
VІ в клас 20 6
VІІ а клас 21 5
VІІ б клас 21 5
VІІ в клас 20 6
VІІІ а клас 24 2
VІІІ б клас 25 1
ІХ а клас 18 8
ІХ б клас 20 6
Х а клас 16 10
Х б клас 20 6
ХІ а клас 23 3
ХІ б клас 12 14
ХІ в клас 16 10
ХІІ а клас 23 3
ХІІ б клас 16 10
  ХІІ в клас 9 17

ГРАФИК за изпитна сесия ДЕКЕМВРИ - редовна  за ученици в самостоятелна форма на обучение и ЯНУАРИ - РЕДОВНА за ученици в самостоятелна форма на обучение (на възраст под 16 г.) през учебната 2019/2020година изтегли

 

ЗАПОВЕД №202/24.10.2018 - условия и ред за организиране и провеждане на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

Подкатегории

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com