Търсене

За ученици

V клас - БЕЛ, Математика ЗУЧ-ИУЧ, Английски език ЗУЧ-ИУЧ, Немски език, Човекът и природа, Човекът и природа - първи срок, Човекът и природа - втори срок, География и икономика, История и цивилизация, История и цивилизация ИУЧ, ИТ, Музика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VI клас - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, Човекът и природа - първи срокЧовекът и природа - ООПГеография и икономика, История и цивилизация, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VII клас -БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика, Английски език, Немски език, География и икономика, Физика и астрономияХимия и ООС, Биология и ЗО, ИТМузика, ФВС, Технологии и предприемачество

 

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (без интензивно и без разширено изучаване на АЕ) - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Английски език ЗУЧ, История и цивилизацияИнформатика, ИТ, ИТ ИУЧМузика, Технологии и предприемачество, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Философия, Химия и ООС

VIII клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" (с разширено изучаване на АЕ) - Английски език, Биология и ЗО

VIII клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език ЗУЧ с интензивно изучаване, БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧМатематика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, ИТ, Музика, Философия

 

IX клас, профил "Софтуерни и хардуерни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Математика ПП - I срок, Математика ПП - втори срок, Математика ПП - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Хуманитарни науки" - БЕЛ, БЕЛ - РП, Математика ЗУЧ - I срок, Математика ЗУЧ - втори срок, Математика ЗУЧ - годишна, Английски език ЗУЧ, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Биология и ЗО, География и икономика, Физика и астрономия, Музика, Философия, Немски език

IX клас, профил "Икономическо развитие" - Биология и ЗО

 

X клас, профил "Икономическо развитие" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ИУЧМатематика ИУЧ - първи срок,Математика ИУЧ - втори срокБиология и ЗОГеография и икономика, Химия и ООС, ИТ, Музика, Физика и астрономия, Философия, ФВС

X клас, профил "Хуманитарни науки" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ЗУЧ, Математика ЗУЧ - първи срок,Математика ЗУЧ - втори срок, Биология и ЗО, География и икономика, Химия и ООС, Физика и астрономия, Философия, ФВСМузика ИТ, ИТ ИУЧ

 

XI клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ПП, Математика ПП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ППМатематика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, История и цивилизация, Химия и ООС, ИТ, Физика и астрономия, Философия, ФВС, Биология и ЗО

XI клас, непрофилирано обучение - Английски език,Немски език, БЕЛ,Математика ЗП,Математика ЗП - първи, втори срок, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Биология и ЗО - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС ЗИП, ФВС ЗИП - 1 срок, Химия и ООС, История и цивилизация ЗП, Философия ЗП

 

XII клас, профил "Природоматематически" - Английски език, Немски език, БЕЛ, Математика ПП, Математика ПП - първи срокМатематика ПП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС, Биология и ЗО

XII клас, профил "Хуманитарни науки"  - Английски език, Немски език, БЕЛ, БЕЛ - ПП, Математика ЗП, Математика ЗП - първи срокМатематика ЗП - втори срок, Свят и личност, География и икономика, ИТ, Физика и астрономия, ФВС

XII клас, непрофилирано обучение - Английски езикАнглийски език ЗИП, Немски език,БЕЛ, БЕЛ - ЗИП, Математика ЗИП, Математика ЗИП 1 срок, Математика ЗИП 2 срок, Физика и астрономия - ЗИП, ИТ - ЗИП, ФВС, Свят и личност, Философия - ЗИП, География и икономика - ЗИП, Биология и ЗО

БРОЙ УЧЕНИЦИ КЪМ 20.01.2020 г.

по паралелки в СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени

 

І – ІV клас   V – ХІІ клас
Минимум: 16 ученика   Минимум: 18 ученика
Максимум: 22 ученика   Максимум: 26 ученика

 

Паралелка

Брой ученици

Свободни места

І а клас

21

1

І б клас

21

1

І в клас

17

5

ІІ а клас

20

1

ІІ б клас

19

3

ІІ в клас

20

2

ІІІ а клас

19

3

ІІІ б клас

19

3

ІІІ в клас

21

1

ІV а клас

23

0

ІV б клас

24

0

ІV в клас

24

0

V а клас

27

0

V б клас

26

0

V в клас

25

1

VІ а клас

21

5

VІ б клас

25

1

VІ в клас

21

5

VІІ а клас

21

5

VІІ б клас

20

6

VІІ в клас

20

6

VІІІ а клас

24

2

VІІІ б клас

25

1

ІХ а клас

19

7

ІХ б клас

18

8

Х а клас

16

10

Х б клас

20

6

ХІ а клас

23

3

ХІ б клас

12

14

ХІ в клас

16

10

ХІІ а клас

23

3

ХІІ б клас

16

10

ХІІ в клас

9

17

 

1. Издаване на европейско приложение към диплома за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 година) – (заявление-образец)

2. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

4. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

5. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование – (заявление за валидиране)

6. Издаване на диплома за средно образование

7. Приемане и преместване на учениците в държавните и общинските училища

8. Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Подкатегории

Навигация

Нашите спонсори

kasabov 

rotary

  stipendia cc

v srebrov

Нагоре
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com