НАГРАДА „Бачо КИРО“

На 14.11.2012г. Педагогическият съвет на СОУ „Бачо Киро“ гр. Павликени прие Статут за присъждане на награда „Бачо Киро“, чиято цел е да удостои с признание педагогически специалисти, ученици и общественици, допринесли чрез своята дейност за издигане имиджа на училището.

Наградата се състои от плакет, грамота и предметна или парична награда. Връчва се ежегодно в четири категории по случай 11 май – патронния празник на училището.