Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Награда „Иво Добрев“

Иво Добрев е изследовател към Университета в Цюрих, Швейцария и бивш възпитаник на Гимназията, От учебната 2023/2024 година г-н Добрев учреди награда, която ще бъде насочена за развиване на интересите на учениците извън училище чрез включването им в различни курсове, семири, лагери и др.
Иво добрев работи в областта на:

– Оптичната метрология и безразрушителни тестове за биомедицински, индустриални и консервационни приложения в полеви и in vivo условия.

– Докторантски изследвания върху разработването на медицинска система за високоскоростни нанометрови измервания на акустичния отговор на човешкото средно ухо за медицински изследвания, клинични прегледи и приложения за проектиране на слухови апарати.

 – Проекти, включващи цялостен дизайн на системата и внедряване на инструменти за високоскоростна повърхностна метрология в различни времеви и дължини.

Умения:

 – Проектиране на системно ниво и интегриране на оптико-електронни и мехатронни системи за безразрушителен контрол и високоскоростни измервания в пълно зрително поле на форма, изместване, напрежение и температура.

 – Системи за контрол и техники за събиране на динамични събития, базирани на стробоскопични, импулсни двойни експозиции и високоскоростни преходни измервания. 

– Алгоритми за вземане на проби от фаза на единичен изстрел и обработка на цифрови изображения за цифрова холография без лещи, пространствена оптична кохерентна томография, шерография и измервания на структурирана светлина.

– Проектиране на кинематика и управление за мехатронни системи с хаптична обратна връзка за медицински приложения. Проектиране и реализация на автономни подводни апарати за военни и изследователски приложения.

– Работа с многонационални екипи с разнообразен опит по множество проекти паралелно.