Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Никола Касабов е български математик и информатик. Известен е с изследванията си по размити системи, невронни мрежи, интелигентни системи, биоинформатика, невроинформатика, изкуствен интелект и други. Професор е в Техническия университет на Окланд (Auckland University of Technology) в Нова Зеландия.

Възпитаник е на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени. Учредител и спонсор на две награди за изключителни постижения на ученици от СУ „Бачо Киро“ в областта на природо-математическите науки. Поддържа връзка и подкрепя в бъдещото им развитие всички носители на наградата „Никола Касабов“.

Статут на Стипендия „Никола Касабов“

Наградени ученици

През 1971 г. завършва специалност „Изчислителна техника“ във Висшия машинно-електротехнически институт (ВМЕИ, днес Технически университет) в София. След това специализира приложна математика в същия институт и през 1975 г. защитава докторска степен по математика. До 1989 г. преподава във ВМЕИ – София.

След това работи като преподавател и професор в Университета на Есекс (University of Essex) в Колчестър, Великобритания (1989 – 1991), Университета на Отаго (University of Otago) в Дънидин, Нова Зеландия (1992 – 2002) и от 2002 г. – в Техническия университет на Окланд (AUT). Гост професор в университетите: ETH Zurich, Trento (Италия), Shanghai JiaoTong (Китай), TU Kaiserslautern (Германия). От 2020 е George Moore chair професор в Университета на Ълстър, Великобритания. От 2022 е гост професор в ИИКТ на Българската Академия на Науките, София. От 2023г е гост професор на Университета на Далиан, Китай.

Има публикувани над 700 труда и 6 монографии в областите: невронни мрежи, ИИ, биоинформатика, невроинформатика, анализ на данни, информационно моделиране, извличане на знания от данни. Известни негови теории са: Neuro-fuzzy systems; Evolving connectionist systems; NeuCube spiking neural network; Personalised modelling; Spatio-temporal associative memory.

Почетен член (Life Fellow) е на IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineering (2010); Член (Академик) на Кралската академия на науките на Нова Зеландия (Royal Society of New Zealand, RSNZ); Fellow of the International Neural Network Society (INNS); EU Marie Curie Fellow (2011 – 2012); почетен гостуващ член на Кралската инженерна академия на Великобритания (Royal Academy of Engineering, UK). Президент е на Международната асоциация по невронни мрежи (INNS) (2009 – 2010) и на Асоциацията по невронни мрежи на Азия и Пацифика (APNNA) (1998, 2008, 2019) и текущ член на техните управителни съвети.

Почетен председател на международни конференции, като: ANNES (1993 – 2001, Otago, New Zealand), NCEI (2002 – 2015, Auckland); ICAN 2013 (ТУ София, 2013); EANN 2014 (ТУ София 2014).

Носител на множество международни награди, като: INNS Ada Lovelace Meritorious Award (2018); APPNA Outstanding Achievement Award (2012); INNS Gabor Award (2012); Bayer Innovator of the Year Award (2007); RSNZ Silver Medal for Science and Technology (2002); AUT Medal (2015).

Почетен гражданин е на Павликени от 1989 г. През 2022г. основава българската научна група Н3-БГ по „Невроинформатика, невронни мержи и неврокомпютри“.