Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Обществен съвет

Обществен съвет към СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.

Мария Спасова Манчева – председател

 2.

Деница Гошева Милкова

 3.

Анастасия Пламенова Борисова

 4.

Анелия Генчева Балева

 5.

Диана Живкова Ставровска

 6.

Виолета Ерменкова Бянова

 7.

Катя Иванова Димитрова – представител на финансиращия орган

Резервни членове

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

 1.

Наталия Цветанова Дедева

2.

Моника Николаева Христова

3. 

Лилия Николаева Дончева

4. 

Мирослава Иванова Петкова

5. 

Десислава Иванова Николова

6. 

Елка Георгиева Дочева

7. 

Мария Александрова Петкова – представител на финансиращия орган