Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СОУ "Бачо Киро" - Павликени

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за поддържане профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане профил на купувача в СОУ "Бачо Киро" - Павликени