Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СУ „БАЧО КИРО“, ГР.ПАВЛИКЕНИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В СУ „БАЧО КИРО“, ГР.ПАВЛИКЕНИ

ФОРМУЛЯР ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ