Адрес

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 53

Телефон

0610/5 27 50

Поща

info-300618@edu.mon.bg

Средно училище "Бачо Киро"

100 години традиции с бъдеще

Съвременна образователна среда

която да гарантира единен подход при прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното образование, неформалното обучение и информалното учене

Смяна на фокуса на обучението

от преподаване на знания
към овладяване на ключови компетентности и развитие на
способности да се решават проблеми

Изучаването на чужди езици

и придобиването на
дигитални и комуникативни умения, необходимите компетентности
стимулиращи развитие на личностни, социални и граждански
умения

Защо да изберете нас

Акцентираме върху формиране на научна, финансова,
дигитално-медийна грамотност и дух на предприемчивост и
иновации

Екипът на СУ „Бачо Киро“ 

Поддържа съвместна работа между родители и учители за адаптиране
на децата към образователната система и създаване и развиване на
мотивация за учене

традиции с бъдеще

УЧЕНИЦИ

ЕКИП

Партньори и спонсори

 

Проф. Никола Кирилов Касабов е известен български математик и информатик

Никола касабов

Организация с нестопанска цел, основана през 28.11.2016 г. в град Павликени

Сателитен Ротари клуб

СУ „Бачо Киро“ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Cambridge UNIVERSITY PRESS

Educational Partner